Zoek in de site...

Vivienne Matthies-Boon benoemd tot bijzonder hoogleraar Humanisme, Europa en Mondiale Rechtvaardigheid

Datum bericht: 20 april 2021

Vivienne Matthies-Boon is met ingang van 1 februari 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Humanisme, Europa en Mondiale Rechtvaardigheid aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. De bijzondere leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Stichting Socrates.

Matthies-Boon zal zich in haar Socrates-hoogleraarschap vooral richten op humanistische vraagstukken over de betekenis van het leven in de context van de existentiële (direct ondervonden) impact van onrechtvaardigheid – en deze integreren in debatten over Mondiale Rechtvaardigheid en Europa. In haar werk legt zij in het bijzonder nadruk op de diepe existentiële effecten van autoritaire repressie zoals marteling, (massa)moorden, verkrachting en structurele armoede. 'Ik onderzoek hoe dergelijk geweld ertoe leidt dat slachtoffers zich niet meer tot hun levenswereld kunnen verhouden, en waarom dit van politieke filosofen vraagt dat zij niet alleen de kritische humanistische filosofie en de humanistische psychologie (her)integreren in analyses van de politieke praktijk, maar ook in de gedachtevorming over politieke rechtvaardigheid en democratie.'

Over Vivienne Matthies-Boon

vivienneVivienne Matthies-Boon (Dordrecht, 1978) studeerde Communication, Cultural Studies and Media (Bachelor, 2003) aan het Trinity and All Saints College, University of Leeds en Social and Political Thought (Master, 2005, Cum Laude) aan de Universiteit van Warwick. In 2010 promoveerde ze aan de Universiteit van Liverpool met het proefschrift getiteld ‘On a Europe without Controversial Learning Curves: Using Habermas against Habermas’ – gefinancierd door het Duncan Norman Trust.

Ze was van 2010 tot en met 2013 universitair docent Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en van 2007 tot en met 2010 docent Sociologie aan de Universiteit van Surrey. Momenteel is ze universitair docent International Relations of the Middle East (2013-heden) – waarbij ze interdisciplinair onderzoek doet en onderwijs geeft op het snijpunt van gezondheid, lichaamspolitiek en autoritaire repressie en activisme. Ze is tevens medeoprichter van het Critical Middle East Studies-netwerk. Dit netwerk streeft ernaar om sociale en politiek-filosofische analyses te integreren met de bestudering van het Midden-Oosten. Bovendien ze was de initiatiefnemer en aanjager van de succesvolle “Free Rami Sidky”-campagne, die tot de vrijlating van haar ex-student leidde die zonder reden een heel jaar lang werd vastgehouden, gedetineerd en gemarteld in Egypte.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: