Zoek in de site...

Nienke Fortuin ontvangt wetenschapsprijs van de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers

Datum bericht: 4 oktober 2021

Dr. Nienke Fortuin, universitair docent Empirische en Praktische Religiewetenschap, ontvangt op maandagmiddag 4 oktober de Research Award 2021 voor haar proefschrift over de omgang van ouderen met hun naderende sterven. De prijs wordt uitgereikt door de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers (VGVZ) tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Voor haar proefschrift nam Nienke Fortuin diepte-interviews af met 26 Nederlandse ouderen en enquêtes onder 356 75-plussers om een antwoord te formuleren op de vraag hoe ouderen omgaan met hun naderende sterven. Daarbij besteedde ze aandacht aan religieuze overtuigingen en culturele narratieven over ouder worden en de dood in relatie tot medische zorgwensen. In haar onderzoek concludeert Nienke Fortuin dat ‘mensen die twijfelen over hun levensbeschouwing meer doodsangst ervaren, wat hen ertoe aanzet de dood langer te willen uitstellen middels medisch ingrijpen’ (FTR 2020). Daarnaast stelt Fortuin in haar analyse dat ouderen met een religieuze kijk op de dood de voorkeur lijken te geven aan een natuurlijke dood boven euthanasie. Culturele narratieven en persoonlijke overtuigingen blijken tot slot van invloed op de mogelijke beleving van een voortijdig ‘voltooid’ leven.

Toelichting van de jury

De prijs wordt uitgereikt aan Nienke Fortuin met de volgende toelichting: ‘Het proefschrift en de afzonderlijke artikelen van Nienke Fortuin zijn van hoogwaardige kwaliteit, gepubliceerd in goede tijdschriften. Bovendien geeft de onderzoeker blijk van het beheersen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. De relevantie van wat zij heeft onderzocht voor andere gebieden dan theologie, religiewetenschappen en geestelijke verzorging, is nog niet uitgeput: onzes inziens liggen hier - naast andere vlakken - nog mogelijkheden. We wensen de kandidaat succes en plezier toe bij haar verdere carrière en feliciteren haar met een prachtig proefschrift.’

Beroepsvereniging VGVZ

De prijs wordt uitgereikt door de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers. VGVZ verbindt circa 1500 geestelijk verzorgers in heel Nederland, die werkzaam zijn in diverse takken van onze samenleving: van zorg tot krijgsmacht, van thuissituatie tot in detentie, bij de politie en brandweer. VGVZ verenigt geestelijk verzorgers van alle levensbeschouwelijke achtergronden: katholiek, humanistisch, moslim en alle andere grote wereldreligies.

Voor wie meer wil weten over het onderzoek van Nienke Fortuin, vertelt ze in een interview over haar belangrijkste onderzoeksbevindingen en ervaringen als geestelijk verzorger en onderzoeker.

Link: https://www.ru.nl/ftr/@1278383/ouderen-naderende-sterven-nienke-fortuin/

Bekijk ook: