Zoek in de site...

Masterstage filosofie

Datum bericht: 15 juni 2022

Stage GGZ

Dimence Groep is een GGZ-organisatie in Overijssel die het hele domein van geestelijke gezondheidszorg en welzijn bestrijkt, van welzijnswerk in de eerste lijn tot hoogspecialistische zorg in de derde lijn, van kinder- & jeugdpsychiatrie tot forensische zorg.

Stages zijn nader in te vullen. Studenten kunnen zich richten op moreel beraad, onderwijsondersteuning in beroepsopleidingen, of ethische & filosofische ondersteuning bij lopende projecten over bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid, herstelgerichte zorg, samenwerking tussen zorg- en veiligheidsdomein en duurzaamheid binnen de GGZ.

Binnen het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) wordt een filosofische behandelvisie op autisme in de praktijk vormgegeven. Hier kunnen studenten aansluiten bij lopend onderzoek en de vertaalslag maken van filosofie naar behandelpraktijk.

Meer informatie?

Derek Strijbos

Derek.Strijbos@ru.nl