Zoek in de site...

Symposium 'Geloofskwaliteit' - over de waarde van levensovertuigingen - 17 juni 2016

Datum: vrijdag 17 juni 2016 Tijd: 12:30 tot 17:00
Locatie: Collegezalencomplex: zaal CC4, campus van de RU, Mercatorpad 1 Organisatoren: Hans Schilderman, leeropdracht Religie en Zorg en
Ignace de Haes, FTR Careerservice


Inleiding thema

Geloven is het instemmen met een levensovertuiging die mensen in staat stelt om zin te geven aan hun bestaan, waarbij waarden en normen sociaal vertrouwen genereren en religies mogelijkheden bieden om gemoedsrust te vinden in existentiële problemen. Mooi! Maar kunnen we er wel voetstoots van uitgaan dat religie altijd goed uitwerkt of zijn er ook disfuncties van geloven? En wat zijn dan onze standaarden om dat te beoordelen: wanneer geloof je goed? Dat is een simpele vraag, maar tegenwoordig een vraag die in de publieke opinie vaak onzichtbaar verpakt zit in kwesties als fundamentalisme, gewetensvrijheid, conservatisme, en holisme. Op die blinde vlek van religie in het Nederlandse publiek domein zetten we met dit symposium een spotlight. Vooral ook met een praktische vraag: waarop moeten we letten als mensen aanspraken maken op waar, juist of authentiek geloven?

In dit symposium laten we vijf hoogleraren deze evaluatieve vraag naar geloofskwaliteit stellen en beantwoorden. De eerste inleider schets daarbij de normen: kwaliteit of trivialiteit van geloven. Daarna lichten de volgende inleiders telkens een standaard toe waarmee geloofskwaliteit beoordeeld kan worden: gezond versus ongezond geloven; orthodox versus heterodox geloven; publiek versus privaat geloven; en rationeel versus emotioneel geloven. In hun bijdragen dragen de inleiders zo criteria aan om geloofskwaliteit bespreekbaar te maken in het publieke debat. Tegelijkertijd wordt dat debat - wat draagt religie bij aan het mentale, sociale, politieke en culturele leven? - ter plekke ook gevoerd.

In het symposium wordt veel ruimte geboden voor opinie, discussie en interactie met en tussen het publiek. Het symposium wordt jaarlijks aangeboden aan studenten, geestelijk verzorgers, hun mentoren en opleiders, pastores en zorgprofessionals. Het symposium is tevens een facultair symposium voor alle studenten en stafleden van de faculteit, en vooral ook voor onze alumni. Daarnaast staat het symposium ook open voor andere geïnteresseerden. Het symposium biedt tevens de aangename gelegenheid om elkaar te spreken en contacten te leggen.

Programma vrijdagmiddag 17 juni 2016

12.30 Ontvangst. Collegezalencomplex Radboud Universiteit Nijmegen.

13.00 Kwaliteit versus trivialiteit van geloven
Hans Schilderman, hoogleraar religie en zorg FTR, RU.

13.30 Gezond versus ongezond geloven
Hetty Zock, hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, RUG.
14.00 Discussie

14.15 Orthodox versus heterodox geloven
Christoph Hübenthal, hoogleraar systematische theologie, RU.
14.45 Discussie

15.00 Pauze

15.30 Privaat versus publiek geloven
Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie en migratierecht, RU.
16.00 Discussie

16.15 Rationeel versus emotioneel geloven
Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitstudies, RU.
16.45 Discussie

17.00 Uitwisseling: drankje in het cultuurcafé (ter plaatse).

Contactpersoon
Ignace de Haes
E-mail i.dehaes@ftr.ru.nl  Telefoon (024) 361 14 48
Aanmelden: deelname is gratis, registratie is echter wel verplicht (vóór 15 juni).
Hier registreren.

Accreditatie: SKGV-accreditatie voor geestelijk verzorgers VGVZ is aangevraagd


Aanmelden: deelname is gratis, registratie is echter wel verplicht (vóór 15 juni).
Hier registreren.