Zoek in de site...

Moana van Ijsseldijk

Moana heeft in 2016 de master Praktische Filosofie afgerond. Ze werkte het afgelopen jaar als Raadsgriffier bij de gemeente Bronckhorst en is algemeen bestuurslid bij Waterschap Rivierenland. Als Raadsgriffier was ze de eerste adviseur van de gemeenteraad van Bronckhorst die bestaat uit raadsleden en commissieleden.

Politieke interesse
Tijdens haar studie heeft Moana rondgekeken en is ze actief geweest bij een politieke partij. Toen zij in contact kwam met een griffier spoorde deze haar aan om ook griffier te worden. Dit sprak haar aan omdat ze het proces van een democratie het belangrijkste vindt. Als het democratisch proces goed loopt, is de uitkomst ook acceptabel. Als griffier heb je hier invloed op. Het snijvlak tussen het bestuur en de burger vindt Moana het meest interessant. ‘Het is het meest ingewikkeld maar tegelijkertijd de diepste kern van de democratie.’

Praktische filosoof
Doordat ze de master Praktische Filosofie heeft gedaan merkt Moana dat ze goed standpunten van anderen kan begrijpen en dat ze zich makkelijk kan inleven. Ze heeft een brede blik.
Moana: ‘Politieke kwesties hebben nooit een definitief antwoord. Ook moet je veel keuzes maken op ethisch vlak.’ Ze noemt als voorbeeld de omgevingswet die op dit moment gemeenten voor de vraag stelt: ‘Wat voor een gemeente willen wij zijn?’ Moana: ‘Mensen vinden het vaak lastig om een gesprek op een dieper niveau te voeren. Ze zijn over het algemeen gewend om met concrete maatregelen en praktische dingen te werken. Als filosoof kun je anderen de juiste vragen stellen om een gesprek naar een hoger niveau te tillen. Je bent sneller geneigd om door te vragen wanneer er bepaalde kwesties spelen en zo ontdek je diepere lagen. Ook komt het voor dat mensen langs elkaar heen praten omdat men een andere definitie van een bepaald probleem heeft. Door de filosofische achtergrond wordt dit sneller herkend.’ Ze heeft dan ook voor de master Praktische Filosofie gekozen omdat deze helpt bij het leggen van de link tussen de filosofie en de praktijk.

De diepere lagen
Moana: ‘De luxe van filosofie is dat je jezelf goed leert kennen en je normen en waarden uit leert dragen. Je bent veel bezig met zingeving in het leven.’ Naast haar master Praktische Filosofie behaalde Moana ook haar tweede master Bestuurskunde. In eerste instantie lijkt dit praktisch en makkelijker voor op je CV, maar toch merkte ze dat mensen van bestuurskunde niet altijd goed weten wat ze daarna willen. Deze zingevingsvragen staan meer centraal tijdens de studie Filosofie.