Zoek in de site...

Raswan Bafati

Raswan Bafati is in 2020 afgestudeerd in de masterspecialisatie Geestelijke Verzorging en heeft zijn stage bij het academische ziekenhuis in Leiden om kunnen zetten in een baan.

Waarom koos je voor de master Geestelijke Verzorging?
Ik heb verschillende studieprogramma’s met elkaar vergeleken, maar de meta-bezinning op het vak en de wetenschappelijke verantwoording die er bij de Radboud Universiteit gehanteerd wordt, spraken me meteen aan. Omdat ik al een master behaald had, was het ook fijn dat er een laag collegegeldtarief geldt.

Hoe vond je de opleiding?
Het mooiste vak vond ik Grondslagen Geestelijke Verzorging, omdat het je leert bezinnen op je beroep. Je kunt vervolgens verantwoorden wat je doet en je wordt je bewust van de plek die GV heeft binnen de samenleving, dat vind ik belangrijk. Ik denk dat de master Geestelijke Verzorging bij de Radboud Universiteit meer dan andere opleidingen stilstaat bij de vraag: wat verzorg je als geestelijke verzorger?

Spirituele Counseling was een heel leerzaam vak en ook heel leuk! Je leert hier gespreksvoering in de praktijk te brengen. Ik had in mijn eerdere opleidingen nog nooit zoiets praktisch gedaan. In kleine groepen van 6 à 7 studenten gingen we aan de slag. Het onderling contact met medestudenten was, mede dankzij dit soort vakken, erg goed. Vooral de begeleiding bij Spirituele Counseling is bijzonder prettig en erg persoonlijk betrokken; er wordt gekeken naar jouw individuele kwaliteiten en aandachtspunten. De leeftijden in mijn jaar waren heel gemengd en ook de achtergronden van de studenten erg divers.

Met name de begeleiding van ervaren geestelijk verzorgers in het vak Spirituele Counseling was echt een hoogtepunt. Hun expertise, advies en coaching maakten me enthousiast en waren erg leerzaam. Wat nog mooier zou zijn geweest, is als we ook hen in actie hadden kunnen zien. Zelf moesten we gesprekken aangaan en opnemen ter bespreking en voor feedback. Ik had graag ook een gesprek van hen willen zien – dat geeft nog meer inzicht.

Je had meteen na je stage een baan?
Mijn stage heb ik gelopen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en nu werk ik als territoriaal Islamitisch Geestelijk Verzorger in het LUMC. Dit houdt in dat ik alle patiënten van een bepaalde afdeling, ongeacht levensbeschouwing, tot dienst ben. Tegen het einde van mijn stage kwam er een vacature voorbij, waarop ik gesolliciteerd heb. Ik kende de afdeling goed vanwege mijn stage. Het LUMC verstaat het vak van Geestelijk Verzorger ook echt als academisch vak, net zoals de Radboud Universiteit dat doet. De opleiding heeft me dus zeker geholpen bij het vinden van deze baan.


rashwan_bafati_2