Zoek in de site...

Shad Raouf

Shad Raouf werkt onder andere als freelance marketing adviseur, geeft filosofiecolleges en heeft zijn eigen podcast genaamd Vocast. Om de week verschijnt er een aflevering waarin Shad in gesprek gaat met mensen over allerlei uiteenlopende onderwerpen.

Afgestudeerd in Philosophy of Science
In 2017 heeft hij de master Philosophy of Science afgerond en zijn scriptie geschreven over techniek en filosofie. Door zijn specialisatie in techniek en filosofie heeft hij een unieke manier ontwikkeld om na te denken over de mens in relatie tot techniek. Dat is ook terug te zien in de manier waarop hij gesprekken voert tijdens zijn interviews. Het doel van de podcast is om mensen lang de tijd te geven om hun verhaal te kunnen doen.

Filosofische sparringwedstrijd
Shad: ‘Normaal worden in de media gesprekken vooral in debatvorm gevoerd. Je hebt een voorstander en tegenstander en zij krijgen kort de tijd om hun eigen standpunten te verdedigen. Mijn doel is om niet te kijken of ik het met mijn gast eens of oneens ben, maar om inhoudelijk de standpunten te volgen en te kijken of het klopt wat mijn gast vertelt, welke argumenten er zijn en wat mijn gast precies daarmee bedoelt. Je kunt het vergelijken met een sparringwedstrijd, je probeert elkaar sterker te maken en niet perse om van elkaar te winnen maar als je tegenstander een steekje laat vallen dan word je toch geraakt. Ook kan het zijn dat mensen met meningen die niet geliefd zijn, beter begrepen worden wanneer gasten langer de tijd krijgen om hun standpunten uit te leggen. Misschien zijn mensen het er dan niet mee eens, maar begrijpen ze wel hoe iemand tot het standpunt kan komen en waarom je het er wel of niet mee eens kunt zijn. Hier is in andere media vaak niet genoeg tijd voor.’

Netwerk via studie
Zijn contacten doet hij vooral zelf op via de mail en via Twitter. Hij merkt dat mensen het leuk vinden om hun verhaal te vertellen. Volgens Shad heeft het studeren aan de Radboud Universiteit ervoor heeft gezorgd dat het makkelijk is om mensen te benaderen die interessante dingen te vertellen hebben. Zo heeft René Ten Bos (destijds denker des vaderlands) meegewerkt aan de eerste aflevering van Vocast.