Zoek in de site...

Handleidingen en formulieren

Hiernaast staat een overzicht van stagemogelijkheden bij filosofie. De lijst is niet uitputtend; studenten kunnen ook zelf suggesties aandragen.
De eerste stap in een stage-traject is, dat de student contact zoekt met stage-coördinator dr. Grietje Dresen. Zij bemiddelt bij het vinden van een stage-adres, waarna de stagebegeleider wordt bepaald.

Hieronder zijn de documenten te downloaden die je nodig hebt voor een stage.

Handleiding stage Master Filosofie (docx, 29 kB)

Formulier stagevoorstel Master Filosofie (docx, 15 kB)

Formulier stage-overeenkomst Master Filosofie (docx, 22 kB)

Voorwaarden inhoud stageverslag (pdf, 36 kB)

Beoordelingsformulier (docx, 15 kB)