Zoek in de site...

Academie voor Kunst en Vormgeving St.Joost

Gegevens mogelijke stageplaats

Naam instelling

Academie voor Kunst en
Vormgeving St.Joost

Terrein waarop de instelling werkzaam is

Kunstonderwijs HBO

Adresgegevens

Locatie Breda: Beukenlaan 1,
4834 CR, Breda

Locatie Den Bosch:
Onderwijsboulevard 256,
5223 DJ ‘s-Hertogenbosch

Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het opzetten en uitvoeren van drie hoorcolleges voor tweede en derde jaars studenten van de kunstacademie. In overleg met de coördinator (hij is zelf filosoof) wordt gekozen voor een wijsgerig onderwerp. Het onderwerp hoeft niet perse van kunstfilosofische aard te zijn. Bij het ontwerp van de colleges zal men rekening moeten houden met het feit dat de studenten geen kennis van de filosofie bezitten. De student begint met observeren. Vervolgens bepaalt hij in overleg met de begeleider de leerdoelen van zijn eigen lessen en op basis daarvan de inhoud, didactiek en toetsing.

Overige opmerkingen

Wellicht is het ook mogelijk om een bijdrage te leveren aan de organisatie van het Studium Generale programma van de kunstacademie. Elk jaar organiseert men een programma met een bepaald thema.

Website:

http://www.akvstjoost.nl