Zoek in de site...

Dagblad Trouw

Gegevens mogelijke stageplaats

Naam instelling

Dagblad Trouw

Terrein waarop de instelling werkzaam is

Journalistiek

Adresgegevens

Locatie Amsterdam:

Jacob Bontiusplaats 9,
1018 LL, Amsterdam

Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het schrijven van nieuws- en achtergrondartikelen. De stage duurt standaard drie maanden (fulltime). De student zal zes weken werkzaam zijn bij een nieuwsredactie (binnenland, buitenland, economie, politiek enz.) en zes weken werkzaam zijn bij de redactie religie & filosofie. Bij een van de nieuwsredacties leert de student ervaring op te doen in het schrijven van journalistieke (nieuws-)artikelen. Bij de redactie religie & filosofie is de student vrij om filsofieonderwerpen te agenderen en uit te werken tot volwaardige (achtergrond)artikelen.

Overige opmerkingen

Als stagair telt de student als volwaardig medewerker. Dat wil zeggen dat artikelen die hij of zij schrijft - mits ze uiteraard voldoen aan bepaalde minimumeisen - ook daadwerkelijk in de krant worden geplaatst.