Zoek in de site...

Gemeente Horst

Stageopdracht gemeente Horst aan de Maas (Noord-Limburg)

Algemene informatie:

Naam organisatie: Gemeente Horst aan de Maas

Locatie: Horst

Afdeling Sociaal Domein (http://www.horstaandemaas.nl/)

Contactpersoon: Ger Keijsers

Telefoonnummer: 077 477 9600

Email: g.keijsers@horstaandemaas.nl

De opdracht

De gemeente is bezig om in samenwerking met andere gemeentes in de regio Noord-Limburg een visie op te stellen voor 2030 met betrekking tot zorg als ‘verdienmodel’ voor de regio. De zorg maakt namelijk een groot deel uit van de regionale economie en de overheid wilt innovatieve ontwikkelingen in de regio stimuleren om zo de zorg als bijdrage aan een gezonde en florerende regio te behouden. De overheid wilt dit bereiken door cross-sectorale koppelingen te leggen en bij te dragen aan innovatie in de zorg.

De opdracht is om de sector in Noord-Limburg in kaart te brengen (denk aan feiten en cijfers, sterke punten, groeifactoren, tendensen, etc.) als voorbereidend werk voor de beleidsadviseurs die met deze opdracht aan de slag gaan. Op basis van de resultaten worden de actoren in de regio benaderd en worden deze met elkaar verbonden en wordt er een regiovisie opgesteld voor de lange termijn.