Zoek in de site...

Stage Geestelijke Verzorging

Bij de masterspecialisatie Geestelijke Verzorging is het volgen van een beroepsstage (15 EC) verplicht en is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je je kans op een baan.

De beroepsstage biedt studenten de mogelijkheid om kennis te maken met het werkveld en hun rol daarin als geestelijk verzorger. De stage vindt doorgaans plaats in werkvelden als ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrie, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en revalidatie.

De student die het voltijdse programma doorloopt, loopt gedurende het tweede semester van het academisch jaar stage als geestelijk verzorger in opleiding. De stage correspondeert - inclusief supervisie en monitordagen - aan een studielast van 15 EC verdeeld over stage (12 EC) en supervisie (3 EC). Dit resulteert in een stage met een duur van 21 weken, waarin de stagiaire gemiddeld 2 dagen per week op de stageplaats aanwezig is. De student die het deeltijdprogramma doorloopt, loopt stage in het eerste semester van het tweede jaar.

Stagecoördinator

De stagecoördinator is de contactpersoon in alle fasen van de stage, beginnend bij de keuze van de stagelocatie. Daarom is contact noodzakelijk tussen de coördinator en de stagiaire bij de volgende beslismomenten: a) de vaststelling van de stagelocatie; b) het afsluiten van het stagecontract; c) de tussenevaluatie van de stage; en d) bij de eindevaluatie en -beoordeling van de stage.

Aan het begin van de opleiding vindt een praktische informatiebijeenkomst plaats waarin de doelen en procedures van de stage met de studenten besproken worden. Vervolgens draagt de student verantwoordelijkheid voor het zelfstandig selecteren van een stagelocatie in de zorgsector, waarbij als uitgangspunt geldt dat de stagelocatie een ervaren geestelijk verzorger, respectievelijk team van geestelijk verzorgers moet hebben, met een voldoende breed takenpakket dat correspondeert aan de beroepstandaard van de beroepsgroep (VGVZ), en dat aansluit op de door de opleiding nagestreefde doeleinden.

Stagecoördinator Geestelijke Verzorging
dr. Nienke Fortuin
Nienke.Fortuin@ru.nl


Bij de start van de stage wordt er gebruik gemaakt van eenstagecontract, (docx, 77 kB) waarin precies vermeld staat wat van de student verwacht wordt.

In de studiegids staat uitgebreid hoe de stage wordt georganiseerd.

Wanneer je van plan bent om stage te gaan lopen, meld je je aan met dit aanmeldingsformulier. Daana volgt er pas een indicatiegesprek.