Zoek in de site...

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Gegevens instelling en stageplek

Instelling:

Academisch Medisch Centrum

Adres:

ALGEMEEN ADRES

Meibergdreef 9

Postbus 22660

1100 DD Amsterdam

Telefoonnummer:

020 - 566 9111

Website:

https://www.amc.nl/web/Zorg/Patient/Opname-voor-meerdere-dagen/Geestelijke-verzorging-1.htm

Contactgegevens stageplek

Contactpersoon:

Mw. drs. J.P.M van der Loos

Adres:

Geestelijke Verzorging

Meibergdreef 9

Postbus 22660

1100 DD Amsterdam

Telefoonnummer:

020 – 566 3425

E-mail-adres:

corinevanderloos@amc.nl

Bijzonderheden instelling

of stageplek:

-

Het AMC is een universitair
medisch centrum met
internationale oriëntatie.
Patiënten zijn vaak ernstig ziek.
Van stagiaires wordt zowel persoonlijk als professioneel
veel verwacht. Anderzijds mogen stagiaires veel van het team geestelijke verzorging verwachten wat betreft leermogelijkheden en begeleiding. Het zwaartepunt ligt
bij de patiëntgesprekken.

Stagiaires, die zowel
een universitaire master
geestelijk verzorging, als
een levensbeschouwelijke
opleiding hebben
(zoals katholiek, protestants,
islamitisch of humanistisch)
worden uitgenodigd
een motivatiebrief en CV
te sturen. Bij voorkeur van
tevoren informeren of er een stagemogelijkheid is bij
ons in de gewenste
stageperiode.