Zoek in de site...

Apeldoorn: Atlant Zorggroep (zorg- en verpleeghuizen)

Gegevens instelling en stageplek

Instelling:

Atlant Zorggroep

Adres:

Beatrijsgaarde 5, 7329 BK Apeldoorn

Telefoonnummer:

055-5783300

Website:

www.atlant.nl

Contactgegevens stageplek

Contactpersoon:

Mw. ds. L.H. de bruin

Adres:

Zie boven

Telefoonnummer:

055-5783304

E-mail-adres:

l.de.bruin@atlant.nl

Bijzonderheden instelling

of stageplek:

(bijvoorbeeld:

-          wat is goed voor studenten om te weten?

-          Waar staat instelling of stageplek bekend om?

-          Wat is uniek aan instelling of stageplek?)

Verpleeghuizen met expertise in bijzondere doelgroepen, nl.
mensen met syndroom van Korsakov, ziekte van Huntington,
dementie en dubbelproblematiek