Zoek in de site...

DX Beek-Ubbergen: Stichting Kalorama (zorg- en verpleegthehuizen)

Gegevens instelling en stageplek

Instelling:

Stichting Kalorama

Adres:

Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX Beek-Ubbergen

Telefoonnummer:

024-6847777

Website:

www.kalorama.nl

Contactgegevens stageplek

Contactpersoon:

Berber Overdijk

Adres:

Telefoonnummer:

024-6847777

E-mail-adres:

b.overdijk@kalorama.nl

Bijzonderheden instelling

of stageplek:

(bijvoorbeeld:

-          wat is goed voor studenten om te weten?

-          Waar staat instelling of stageplek bekend om?

-          Wat is uniek aan instelling of stageplek?)

Stichting Kalorama heeft locaties in Beek en Nijmegen en draagt 
zorg voor mensen met hele verschillende zorgbehoeften.
Er wonen mensen die chronische somatische zorg nodig  hebben,
mensen die revalideren,  mensen die dementeren, mensen met
een auditief-visuele handicap (doofblindencentrum) en mensen die
weten dat het einde van hun leven nabij is (hospice). Het is dus een
plek waar je in aanraking kunt komen met een zeer gevarieerde groep
zorgvragers. Omdat mensen meestal langere tijd verblijven bij
stichting Kalorama kun je vaak een band met hen opbouwen.
Op het gebied van zingeving en spiritualiteit  is er veel mogelijk.
En worden vieringen en christelijke rituelen aangeboden maar er is
ook veel aandacht voor zingeving in de brede betekenis van het woord.