Zoek in de site...

Breda/Oosterhout: Amphia Ziekenhuis

Gegevens instelling en stageplek

Instelling:

Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

Adres:

Locatie Langendijk:

Langendijk 75  4819 EV Breda

Locatie Molengracht:

Molengracht 21  4818 CK Breda

Telefoonnummer:

076-595 1000 en 076-595 3000

Website:

www.amphia.nl

Contactgegevens stageplek

Contactpersoon:

Karen van Huisstede, geestelijk verzorger/predikant

Adres:

Langendijk 75  4819 EV Breda

Telefoonnummer:

076-595 2217

E-mail-adres:

khuisstede@amphia.nl

Bijzonderheden instelling

of stageplek:

(bijvoorbeeld:

-          wat is goed voor studenten om te weten?

-          Waar staat instelling of stageplek bekend om?

-          Wat is uniek aan instelling of stageplek?)

Zie de website.

Als Zorgkern Geestelijke Verzorging hebben we ervaring met het bieden van een stageplek aan studenten en de begeleiding van stagiaires, zowel op hbo-niveau als op universitair niveau.

Het ziekenhuis biedt de mogelijkheid om op veel verschillende afdelingen stage te lopen en ervaring in begeleiding van patiënten op te doen, afhankelijk van leerdoelen en leerwensen van de stagiaire.