Zoek in de site...

Mogelijke stages

Hieronder volgen mogelijke minorstages.

Zingeving in organisaties

Werkers van Sterker Sociaal werk ontmoeten dagelijks mensen die behoorlijk in de knel zitten. Het liefst ‘maken ze verschil’,  zodat mensen die het net niet redden door de ontvangen ondersteuning het net wel redden en weer moed krijgen.  Gemeenten kampen, sinds zij verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning in het sociale domein, met enorme tekorten op welzijn. De vraag naar ondersteuning neemt hand over hand toe, de problematiek is veelal complex. De kosten rijzen de pan uit. Daarom wordt op diverse wijzen gezocht naar meer efficiëntie en kostenbesparing. Maatschappelijk werkers zien hun werk veranderen van inhoudelijk ondersteuners naar indiceerders. Welke vragen roept het werk en de ervaring van grenzen aan maakbaarheid, bij hen op. Hoe gaan zij daarmee om, uit welke bronnen putten ze.  Welke boeken, kunst, muziek, ervaringen voeden hen in het werk.

Doelstelling:
Bijdragen aan waarden geladen zorg in het sociale domein.
Bijdragen aan het vormen van een waardengeladen gemeenschap van sociale professionals
Wat:
- Een efficiënt en toegankelijk middel ontwikkelen (bijv een blog, vlog) voor uitwisseling van waarden, krachtbronnen en vragen.

- Twee of Drie medewerkersbijeenkomsten organiseren waarin naar aanleiding van de gemaakte producties met elkaar in gesprek wordt gegaan.

Periode:  januari tot mei/juni 2020.

Eindproducten:
- Format ontwikkelen
- Efficiënte en toegankelijke producties
- Inhoudelijke reflectie op antropologieen en cultuur(kritiek)

Meer informatie

Dr. Nicolette Hijweege
Coördinator Centrum Ontmoeting in levensvragen

N.Hijweege@sterker.nl
www.ontmoetinginlevensvragen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------

Villa Mondriaan

De stage die ik loop, komt begin juli ten einde en “we” zijn weer opzoek naar nieuwe stagiairs. De stage vindt plaats bij museum Villa Mondriaan, en de functie heet ’junior-directeur’. Zelf hou ik mij bezig met de educatie activiteiten in het museum. Het is een fantastische ervaring voor studenten of pas afgestudeerden die opzoek zijn naar praktische werkervaringsplek in de culturele sector (Suzanne Dekker) https://villamondriaan.nl/nl/vacature-junior-directeuren-educatie-en-communicatie