Zoek in de site...

Stageverslag en beoordeling

Bijlage 1:

Stageverslag: omvang, inhoud en indeling

Het stageverslag telt minimaal 10 en maximaal 20 pagina’s (exclusief bijlagen). In de regel kent het de

volgende onderdelen: Omslag

Titelpagina

Titel van het verslag

Naam van de stagiair

Naam van de stagebiedende organisatie en evt. afdeling

Stageperiode

Namen van begeleidend docent en begeleider op de stageplek

Voorwoord

Inhoudsopgave met paginanummering

Inleiding

Waar heeft de student stage gelopen?

In welke periode heeft de student stage gelopen? Omschrijving opdracht

Leerdoelen

Begeleiders

Opzet verslag

Beschrijving van de stagebiedende organisatie en evt. afdeling

Doel Kernactiviteiten Sector

Omvang

Uitvoering van de stagewerkzaamheden Beschrijving van de werkzaamheden Beschrijving en verantwoording aanpak

Hebben zich problemen voorgedaan en hoe zijn die aangepakt? Welke resultaten hebben de werkzaamheden opgeleverd?

Evaluatie

Zijn de vooraf geformuleerde leerdoelen gerealiseerd?

Welke kennis en vaardigheden uit de studie konden worden benut? Welke nieuwe kennis en vaardigheden heeft de stage opgeleverd? Wat is de belangrijkste persoonlijke winst van de stage geweest?

Hoe was de begeleiding vanuit de stagebiedende organisatie? En van de docent?

Gebruikte literatuur

Bijlagen (bijvoorbeeld vervaardigde producten in de vorm van rapportages, artikelen, plannen e.d.) Bij een stage waarin een onderzoek wordt uitgevoerd, bestaat het stageverslag uit een onderzoeksrapport plus een evaluatieve terugblik. Alleen een onderzoeksverslag is dus niet voldoende.

Bijlage 2:

Beoordeling stagiair

Na overleg met stagiair aan het eind van de stage in te vullen door de begeleider van de stagebiedende organisatie.

Naam stagiair(e) : Naam begeleider : Organisatie : Afdeling/Onderdeel :

Stageperiode : Opdracht :

Beoordeelde aspecten

Goed

Voldoende

Matig

Onvoldoende

1. Kennis

a. Theoretisch inzicht

b. Praktisch inzicht

c. Toepassing van kennis

2. Houding

a. Tegenover begeleider

b. Tegenover collega’s

c. Tonen van initiatief

d. Inzet

e. Zelfstandigheid

f. Vermogen tot samenwerken

3. Praktisch werk

a. Kwaliteit

b. Tempo

c. Accuratesse

d. Creativiteit

4. Communicatieve vaardigheid

a. Mondeling

b. Schriftelijk

5. Kwaliteit rapportage/verslag

6. Persoonlijke ontwikkeling

7. Eindoordeel

Cijfer dat u toe zou kennen aan deze stagiair: