Zoek in de site...

Stage Religie en Beleid

Een stage met een staartje

Door Gerard de Winter

In mijn stage onderzocht ik inspiratiebronnen van ondernemers. Wellicht dat ik met onderstaand verhaal anderen kan inspireren en aanmoedigen om toch vooral te blijven zoeken naar wat henzelf interesseert en daar invulling aan te geven. Die zoektocht heeft mij in ieder geval veel opgeleverd (een stage) en de tijdsinvestering blijkt met recht een investering in de toekomst te zijn. Een boeiende en leerzame stage dus, met een leuk staartje!

Islam en ondernemerschap

Het vinden van een opdrachtgever die in mijn onderwerp was geïnteresseerd, bleek niet gemakkelijk. Ik had eens iets gelezen over de ‘groene’ kant van de islam op de website van groenemoslims.nl en had ook een rapport op mijn bureau liggen van het ITB over de positie van allochtone ondernemers in Nederland. Naar aanleiding daarvan wilde ik een onderzoek doen naar de kijk van ‘de’ islam op ondernemerschap en daarin de vraag stellen welke raakvlakken er zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maar de instanties die ik vervolgens benaderde waren niet erg gecharmeerd van de nadruk op de link tussen geloof en ondernemerschap. En als ik hen vertelde dat het mij om de islam te doen was, werd de aarzeling alleen maar groter. Na een lange zoektocht kwam ik uiteindelijk terecht bij MVO Nederland en de stafgroep Levensbeschouwing en Ondernemen van werkgeversorganisatie VNO-NCW. VNO-NCW werd de opdrachtgever; MVO Nederland en de faculteit werden via een klankbordgroep bij het onderzoek betrokken. Zo was ook deze kant van de stage geregeld.

Publiciteit

Wat volgde, was een intensieve en leerzame periode van literatuuronderzoek en interviews met een aantal ondernemers met een islamitische achtergrond. Ook tijdens deze fase liep ik meermaals tegen de weerstand op die het onderwerp opriep. Maar uiteindelijk merkte ik een groeiende belangstelling, zeker ook onder moslims. En nadat ik mijn stage formeel net voor de zomervakantie had afgerond, bleek het ‘venijn’ in de staart te zitten. Samen met MVO Nederland heb ik wat publiciteit rondom dit onderzoek kunnen genereren. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat ik een samenvatting van mijn rapport heb overhandigd aan staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken, die binnen het Ministerie ondermeer het dossier MVO onder zijn hoede heeft.