Zoek in de site...

Stage Religie en Beleid

In de masterspecialisatie 'Religie en Beleid' is het volgen van een opdrachtstage verplicht. Het is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je je kans op een baan.

De opdrachtstage (15 EC) biedt de student de mogelijkheid om een onderzoek te doen en een advies te schrijven in relatie tot de beleidscyclus binnen een bepaald beroepsveld. Kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bijgebracht in de bachelor- en masteropleiding worden verbonden met kenmerken van bestuurlijke praktijken en problemen.

De stage correspondeert - inclusief terugkombijeenkomsten en begeleidingsgesprekken - aan een studielast van 15 EC verdeeld over stage (13 EC) en terugkombijeenkomsten en begeleidingsgesprekken (2 EC). Dit resulteert in een stage met een duur van ongeveer 16 weken, waarin de student gemiddeld 2 dagen per week op de stageplaats aanwezig is dan wel aan de voortgangsverslagen, tussen- en eindverslag werkt.

Stagecoördinator

De stagecoördinator is de eerste contactpersoon voor de student in het begin van de stage. Hij begeleidt de student bij de keuze van een stagelocatie en een begeleidend docent. Daarom is contact noodzakelijk tussen de stagecoördinator en de student bij de volgende beslismomenten: a) de vaststelling van de stagelocatie; b) het afsluiten van het stagecontract. Verder is de stagecoördinator het eerste aanspreekpunt wanneer de student moeilijkheden ondervindt bij de stage of de begeleiding.

Stagecoördinator Religie en Beleid
prof.dr. Sophie van Bijsterveld
sophie.vanbijsterveld@ru.nl

(024) 361 57 33


In de studiegids masterspecialisatie religie en beleid (pdf, 505 kB) staat uitgebreid te lezen hoe de stage is georganiseerd.