Zoek in de site...

Apeldoorn | Eenheid Jeugd Zorg en Welzijn

Gemeente Apeldoorn | Eenheid Jeugd Zorg en Welzijn

Begeleider: Christine Moene  C.Moene@Apeldoorn.nl

' Hoe kan er voor gezorgd worden dat alle inwoners van Apeldoorn mee blijven doen, betrokken zijn wat er in hun omgeving gebeurt? Het beleid van de gemeente Apeldoorn is er op gericht om de samenleving als geheel te versterken en inclusiever te maken.