Zoek in de site...

Katholiek Documentatie Centrum

Katholiek Documentatie Centrum / Centrum voor Kunsthistorische Documentatie

Collectieregistrator

5 of 10 ECTS

Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland. Alle collecties hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800.

Het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) beheert een grote collectie beeldmateriaal en verzorgt diensten op het gebied van beeldresearch en levering van beeldmateriaal. Ook realiseert het CKD online databases.

In de collectie van het KDC bevinden zich circa 3.000 filmstroken, soms met instructieboekjes, die in de twintigste eeuw in het katholieke onderwijs en vormingswerk werden gebruikt. Een deel van de filmstroken bevat  informatie over kerkelijke rituelen, pausen, heiligen en katholieke gebruiken en evenementen. Voor het selecteren van de filmstroken op thema en herkomst zijn het KDC en het CKD op zoek naar twee stagiaires. De voorkeur gaat uit naar een student van Letteren of FTR. Voor een masterstage zal een onderzoeksaspect aan de stage worden verbonden, te weten een onderzoek naar de herkomst en het oorspronkelijke gebruik van de filmstroken.

Startdatum

In overleg met het KDC.

Locatie van de stage

Katholiek Documentatie Centrum, Erasmuslaan 36, Nijmegen.

Voornaamste taken

  • Het katholieke materiaal selecteren uit de drieduizend filmstroken.
  • Het katholieke materiaal ordenen op thema en herkomst.

NB bij een masterstage:

  • Onderzoek doen naar de herkomst en het oorspronkelijke gebruik van de filmstroken.

Inlichtingen

Voor nadere informatie over de procedure en de inhoud van de stagevacature kun je contact opnemen met Vefie Poels (KDC) via v.poels@kdc.ru.nl of 024 36 12741.

Reageren

Je motivatiebrief en cv kun je  sturen naar v.poels@kdc.ru.nl onder vermelding van ‘stagiair collectieregistrator’.