Zoek in de site...

Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling

Knowledge Centre Religion & Development | Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling [Valt onder Stichting Oikos]

Het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling (KCRO) biedt kennis met betrekking tot de relaties tussen religie en ontwikkeling. Hiermee draagt het bij aan internationale samenwerking. Het KCRO staat voor een visie op ontwikkeling waarbij naast economische en politieke ook sociale, ecologische en culturele dimensies van belang zijn. Deze brede inzet sluit religieuze opvattingen en praktijken niet uit, aangezien deze relevant zijn voor de visies op het goede leven.

http://www.religion-and-development.nl/home

Mariahoek 16/17
P.O. Box 19170
3501 DD Utrecht
030-2361500 | kenniscentrum@religie-en-ontwikkeling.nl

Contactpersonen

Brenda Bartelink,
Onderzoeksterrein: religie en ontwikkeling:   
b.bartelink&@stichtingoikos.nl

Christiaan Hogenhuis,

Onderzoeksterrein: spiritualiteit, levensstijl en duurzaamheid, kerk en samenleving
ct.hogenhuis@stichtingoikos.nl