Zoek in de site...

MST│ Mensen in Beeld Houden

MST│ Mensen in Beeld Houden
MST | Mensen in Beeld Houden is een stedelijk centrum voor educatie, ondersteuning en ontmoeting in Tilburg. De staf en de vrijwilligers maken dat op een bezielde manier mogelijk: informeel, laagdrempelig en gastvrij. Mensen met uiteenlopende leefwerelden en levensstijlen treffen elkaar. De missie van het MST bestrijkt vier aandachtsvelden:

1. Mensen in beeld houden
2. Maatschappelijke aanlegsteiger
3. Makelaar van sociale kansen
4. Bezielde aanwezigheid

Voor MST was 2013 een succesvol jaar. Enkele indicatoren hiervoor zijn: het aantal cursisten, het aantal vrijwilligers en het koffie- en theegebruik. In 2013 volgde 621 leerlingen een cursus bij het MST, waren 1013 cursusplaatsen bezet, waren 171 vrijwilligers actief en werden 80.000 koppen koffie en thee geschonken.

Contactpersoon
B. Driessen

Beleidsmedewerker

MST | Mensen in beeld houden
Gasthuisring 54A
5041 DT  Tilburg
013-5800855
b.driessen@rooihart.nl
www.menseninbeeldhouden.nl