Zoek in de site...

Masterspecialisatie Religiestudies

Binnen de masterspecialisaties religiestudies mogen de studenten een onderzoeksstage van 10 studiepunten volgen. Deze onderzoeksstage kan de student doen als voortraject op de scriptie te doen. Een onderzoeksstage kan in de eigen faculteit (resp. het eigen onderzoeksprogramma), een extern academisch onderzoeksinstituut, een buitenlandse universiteit of een culturele instelling plaatsvinden. Hiervoor dienen studenten afspraken te maken met de opleidingscoördinator en de begeleidende docent van de masterscriptie die zij binnen het cluster van het specialisatieseminar kunnen kiezen.

Neem hiervoor contact op met dr. Michael Scherer Rath.

schererrath

M.Scherer-Rath@ftr.ru.nl

(024) 361 14 57
Kamer E14.19