Zoek in de site...

Partnerinstituten

De faculteit heeft verschillende partnerinstituten die onderzoek in opdracht verzorgen en expertise bieden op de volgende gebieden:

Facultaire instituten

Kaski: Onderzoekscentrum religie en samenleving

Het Kaski is hét expertisecentrum over religie en samenleving. Vanuit jarenlange ervaring ­– als één van de oudste sociaal-wetenschappelijke instituten in ons land – heeft dit centrum veel deskundigheid opgebouwd over kerk, geloof, religie en samenleving. Het Kaski volgt de godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkelingen binnen de samenleving. Hierdoor kan het gericht onderzoek doen en passend beleidsadvies uitbrengen dat voor opdrachtgevers direct toepasbaar is.
Bezoek de site van het Kaski

St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kort: St Irenaeus) verzorgt onderwijs en doen onderzoek naar Oosters-orthodox en Oriëntaals-orthodox christendom.
Lees meer over St Irenaeus

Centrum voor Thanatologie

Het Centrum voor Thanatologie is opgeheven. Voor meer informatie over onderzoek naar de omgang met sterven en dood, kun je contact opnemen met prof. dr. Eric Venbrux.

Gelieerde instituten

Titus Brandsma Instituut (TBI)

Het Titus Brandsma Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar christelijke mystiek en spiritualiteit. Als academisch expertisecentrum zet het instituut ook sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geïnteresseerd publiek. 
Bezoek de site van het Titus Brandsma Instituut

Instituut voor Oosters Christendom (IVOC)

Het Instituut voor Oosters Christendom (IVOC) is in 1991 opgericht op een moment dat er grote politieke veranderingen in Oost-Europa plaatsvonden. Het IVOC doet onderzoek naar de actuele situatie in de kerken in Rusland, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Onderwerpen zijn: ontwikkelingen in oecumene, dialoog, vrijheid van godsdienst, nationalisme, islam, secularisatie en atheïsme.
Bezoek de site van het Instituut voor Oosters Christendom

Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies (BCL)

Het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies is een onderzoekscentrum in samenwerking met de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Het BCL voert monastieke, kerkelijke en culturele projecten uit op het gebied van liturgisch leven in Nederland en in het buitenland: onderzoek naar liturgie vanuit een interdisciplinair perspectief, advisering, lezingen, trainingen en educatie, geïnspireerd door de benedictijnse traditie.
Lees meer over het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies

Nijmegen Institute for Mission Studies (NIM)

Het Nijmeegs Instituut voor Missiestudies (NIM) is een instituut voor niet-westers christendom, interreligieuze dialoog en wederzijdse missie. Door middel van praktijkgericht onderzoek ondersteunt het NIM religieuze instituten en geloofsorganisaties om hun missies te verwezenlijken. Het NIM is opgericht door de hoofden van de Nederlandse missionaire instituten in 1992.
Bezoek de website van het NIM