Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies

Het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies is een onderzoekscentrum van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit, in samenwerking met de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Het BCL voert monastieke, kerkelijke en culturele projecten uit op het gebied van liturgisch leven in Nederland en in het buitenland: onderzoek naar liturgie vanuit een interdisciplinair perspectief, advisering, lezingen, trainingen en educatie, geïnspireerd door de benedictijnse traditie.

Leden en partners

Klik hier voor een overzicht van de onderzoekers die deel uitmaken van het BCL en de instituten waar het BCL mee verbonden is.

Benedictine centre

Over het centrum

Het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies is opgericht om de ontwikkeling van liturgieonderzoek en -onderwijs te versterken vanuit een interdisciplinaire dialoog met theorieën en methoden, in het bijzonder die van de Rituele Studies. Het centrum stelt zich ten doel:

  • een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Liturgische Theologie in het academische veld;
  • het liturgische leven van de Kerk in Nederland te dienen;
  • een internationaal netwerk op te zetten en verder te ontwikkelen voor wetenschappers actief in de Liturgische Studies, in het bijzonder met een monastieke achtergrond;
  • de academische reflectie in monastieke en kerkelijke gemeenschappen te versterken;
  • vakspecialisten te helpen bij het ontwikkelen van adequate vormen van liturgische betrokkenheid.

Contact

Neem contact op met het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies (BCL).

Volg de activiteiten van het BCL op Facebook.