Over het centrum

De benedictijnse traditie van liturgieonderzoek heeft al veel sterke impulsen gegeven aan de Liturgische Studies in de Lage Landen. Aan de Theologische Faculteit van de Radboud Universiteit vond die impuls in het bijzonder uiting in een interdisciplinaire benadering van aanbidding als rituele betrokkenheid van gelovigen bij de Kerk. Dit leidde in 2006 tot de eerste leeropdracht Rituele Studies ter wereld. Sindsdien is het liturgieonderzoek en -onderwijs zich verder blijven ontwikkelen, in een interdisciplinaire dialoog met theorieën en methoden, voornamelijk die van de Rituele Studies. In 2018 werd het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies (BCL) opgericht om die ontwikkeling door te zetten en te versterken. Het centrum stelt zich ten doel:

  • een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Liturgische Theologie in het academische veld;
  • het liturgische leven van de Kerk in Nederland te dienen;
  • een internationaal netwerk op te zetten en verder te ontwikkelen voor wetenschappers actief in de Liturgische Studies, in het bijzonder met een monastieke achtergrond;
  • de academische reflectie in monastieke en kerkelijke gemeenschappen te versterken;
  • vakspecialisten te helpen bij het ontwikkelen van adequate vormen van liturgische betrokkenheid.

Directeur Thomas Quarties in de Sint Willibrordsabdij

De leden van het BCL werken samen met de partnerfaculteit aan de Katholieke Universiteit Leuven, in het bijzonder met het Liturgisch Instituut. Het centrum is vanaf het vroegste begin in nauwe samenwerking opgericht met het Pauselijk Liturgisch Instituut Sant’ Anselmo in Rome (PIL), een van de belangrijkste instituten voor liturgieonderzoek ter wereld en het aangewezen instituut voor de bestudering van liturgie binnen de benedictijnse traditie. Het centrum neemt ook deel aan het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

Het BCL vervult de volgende taken:

  • het coördineert en geeft cursussen over Liturgische Studies en Rituele Studies aan de Radboud Universiteit en richt een onderwijsnetwerk op in samenwerking met verbonden instituten;
  • het faciliteert en houdt toezicht op onderzoeksprojecten in het veld van de Liturgische Studies en aanverwante disciplines, in het bijzonder de Rituele en Monastieke studies, opnieuw in samenwerking met verbonden instituten;
  • het ontwikkelt en coördineert samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek in het academische, kerkelijke en monastieke veld;
  • het faciliteert en organiseert educatieve programma’s in kerkelijke, monastieke en sociale instituties;
  • het faciliteert en organiseert valorisatie-activiteiten in de publieke arena.

De feestelijke ceremonie bij de oprichting van het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies