Leden en partners

Directeur

  • Thomas Quartier osb (Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen & Sint Willibrordsabdij)

Onderzoekers

  • Thomas Quartier (liturgische studies en rituele studies)
  • Eric Venbrux (antropologische methodologie)
  • Inigo Bocken (systematische en spirituele reflectie)
  • Peter Nissen (oecumenisch perspectief)
  • Onderzoekers die werken aan doctoraats- en postdoctorale projecten: wordt nog bijgewerkt

Op de foto (vlnr): Inigo Bocken, Thomas Quartier, Henry Vesseur, Eric Venbrux and Peter Nissen

Bestuur

  • Dr. Christoph Lüthy (decaan Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen)
  • Dr. Frans Wijsen (vice-decaan Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen)
  • Dom Henry Vesseur osb (abt Sint Willibrordsabdij)
  • Dr. Joris Geldhof (Liturgisch Instituut KU Leuven)

Op de foto (vlnr): Henry Vesseur, Thomas Quartier, Frans Wijsen and Christoph Lüthy

Verbonden instituten

De leden van het BCL werken samen met de partnerfaculteit aan de Katholieke Universiteit Leuven, in het bijzonder met het Liturgisch Instituut. Het centrum is vanaf het vroegste begin in nauwe samenwerking opgericht met het Pauselijk Liturgisch Instituut Sant’ Anselmo in Rome (PIL), een van de belangrijkste instituten voor liturgieonderzoek ter wereld en het aangewezen instituut voor de bestudering van liturgie binnen de benedictijnse traditie. Het centrum neemt ook deel aan het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).