St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kort: St Irenaeus) is gevestigd aan de Radboud Universiteit. De wetenschappelijke medewerkers zijn aangesteld aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en zijn lid van de afdeling Textuele, Historische en Systematische studies van het Jodendom en Christendom. Zij verzorgen onderwijs en doen onderzoek naar Oosters-orthodox en Oriëntaals-orthodox christendom.

Onderwijs

Pre-master Orthodox Christianity

De medewerkers van St Irenaeus verzorgen verzorgen acht vakken op bachelor-niveau binnen de pre-master Orthodox Christianity. Na afronding van deze pre-master kunnen studenten doorstromen naar de master Geestelijke Verzorging.

Minoren

Bachelorstudenten die in aanvulling op hun eigen programma of als invulling van een minorruimte vakken willen volgen uit de pre-master Orthodox Christianity zijn van harte welkom: er is een minor van 15 EC en een minor van 30 EC beschikbaar. Hiervoor gaat de inschrijving half juli open.

Houtsnede van Sint Irenaeus

Ga naar:

Wat is Orthodox christendom?

Orthodox christendom is één van de drie grote stromingen binnen het christendom (naast de roomskatholieke en protestantse), met zowel kerken die hun basis in Midden-, Zuid- en Oost-Europa hebben als kerken die in het Midden-Oosten en Afrika geworteld zijn. Sommige van deze kerken hebben al een lange traditie in Nederland (denk aan koningin Anna Pavlovna Romanova (1795-1865), anderen zijn relatief recent gesticht door arbeidsmigranten en vluchtelingen die in de tweede helft van de twintigste eeuw in Nederland terecht zijn gekomen.

Orthodox wordt in dit verband vaak met een hoofdletter geschreven om onderscheid te maken met het bijvoeglijk naamwoord ‘orthodox’, dat vooral gebruikt worden om binnen religieuze tradities als jodendom, christendom en islam de meer conservatieve groepen aan te duiden. Orthodoxe (met hoofdletter) christenen hechten veel waarde aan hun geloofstradities, maar beschouwen zichzelf niet per se als conservatief, laat staan fundamentalistisch. Mystiek en rituelen nemen een belangrijke plaats in. Inmiddels zijn er naar schatting bijna een kwart miljoen Orthodoxe gelovigen in Nederland.

Oosters en Oriëntaals

De brede Orthodoxe traditie wordt vaak in twee families onderverdeeld: de Oosters-orthodoxe (o.a. Grieks, Antiocheens, Georgisch, Roemeens, Servisch, Russisch, Bulgaars) en de Oriëntaals-orthodoxe (Syrisch, Koptisch, Armeens, Ethiopisch, Eritrees). Deze terminologie is afkomstig van de Wereldraad van Kerken.