Over het instituut

Het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut is opgericht op 8 april 2020 en is vernoemd naar St Irenaeus van Lyon (c. 130 – c. 202) . St Irenaeus wordt beschouwd als de een van de eerste grote christelijke theologen: vanwege de reikwijdte en diepte van zijn theologische visie, en door het feit dat hij in het westen uitdrukking heeft gegeven aan de theologische traditie die hij in het oosten had leren kennen.

Geschiedenis

Het instituut is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie, dat in 2010 startte als het Amsterdams Centrum voor Oosters-orthodoxe Theologie. In 2015 kende de minister van OCW aan het ACOT financiering toe voor een Orthodoxe ambtsopleiding. Vanaf 1 juli 2021 is het instituut gevestigd aan de Radboud Universiteit.

Bestuur

St Irenaeus valt als Orthodox seminarium onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI; www.orthodox.nl), dat als vertegenwoordigend orgaan namens de Orthdoxen in Nederland optreedt. In de OZI zijn de twee Orthodoxe families vertegenwoordigd. De OZI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van publicaties van de staf van St Irenaeus en garandeert hun wetenschappelijke vrijheid. Het instituut heeft een eigen stichtingsbestuur dat jaarlijks overlegt met het faculteitsbestuur. De dagelijkse leiding over het instituut berust bij de rector. Het wetenschappelijk hoofd is de hoogleraar. De wetenschappelijk medewerkers van St Irenaeus participeren als reguliere medewerkers in het academische leven van de faculteit.