Zoek in de site...

Religieuze cultuur

In de seculiere Nederlandse samenleving is de rol van de christelijke religie sterk veranderd. Dit roept de vragen op zoals welke betekenis de christelijke religie in de moderne samenleving heeft voor individuele levensvragen en maatschappelijke vraagstukken. Of hoe de traditionele kerken en de ‘nieuwe kerken’ van Nederlanders met een andere culturele achtergrond zich ontwikkelen.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Postinitieel onderwijs
  • Contractonderzoek
  • Advisering
  • Lezingen
  • Cursussen
  • Cursusmateriaal

Vragen en contact

Neem contact op met: prof. dr. Frans Wijsen (Theologie en Religiewetenschappen) of dr. Ton Bernts (Kaski).

Aanbod

Postinitieel onderwijs

Samen met het NIM verzorgen wij in 2019 een leergang Kerkelijke Inburgering voor buitenlandse geestelijke bedienaren. De cursus beoogt hen vertrouwd te maken met de Nederlandse samenleving en kerk. Vijftien deelnemers uit zes verschillende landen doen aan de cursus mee. Er werken in Nederland ongeveer 600 rooms-katholieke pastores uit het buitenland, en hun aantal neemt jaarlijks toe. Steeds meer parochies in Nederland hebben een pastoor die uit het buitenland komt. In deze leergang leren buitenlandse geestelijken hoe de religieuze en kerkelijke situatie in Nederland is.

Contractonderzoek en advisering

Wij bieden diverse vormen van onderzoek en advisering, zoals:

  • onderzoek naar institutionele vitaliteit van parochies, in termen van participatie en fondswerving
  • onderzoek naar pastorale innovatie in parochies en christelijke gemeenschappen

Cursussen en cursusmateriaal

Christelijke traditie: Voor katholieke organisaties in het veld van ontwikkelingssamenwerking hebben we een cursus ontwikkeld over ontwikkelingssamenwerking in het licht van katholieke waarden, met name de katholieke sociale leer.

Studieweek mystiek: Een jaarlijks terugkerend evenement van het Titus Brandsma Instituut (TBI) is de Studieweek mystiek. Elke eerste week van juli dompelen we ons onder in de mystiek: de ene keer staat een specifieke mystieke tekst centraal, de andere keer laten we ons gidsen door verschillende teksten van een bepaalde mysticus. De studieweek wordt geleid door een van onze zeer bekwame en bevlogen wetenschappelijk medewerkers of door een expert van buiten.

> Meer informatie over de studieweek

Lezingen en symposia

Grens en Geest. Spiritueel erfgoed 2019. Nijmegen, Radboud Universiteit

Stages

Een voorbeeld van een stage op dit gebied is die van Alissa Kivits, student Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. In de kader van het honoursprogramma doet ze onderzoek naar de Eritrese orthodoxe gemeenschap in de omgeving van Nijmegen, onder begeleiding van prof. Heleen Murre-van den Berg. Voor de module wetenschapsjournalistiek schreef zij een artikel over haar eerste bezoek aan de Eritrees Orthodoxe Tawahedo Kerk. Haar ervaringen bieden een mooi inkijkje in een gemeenschap waar de meeste Nederlanders nog weinig van weten. Lees het hier. (pdf, 716 kB)

tavis-beck-586165-unsplash

Praktijkgericht onderzoek

Pastorale innovatie

In opdracht van twee grote stadsparochies in het oosten van Nederland is een evaluatie-onderzoek uitgevoerd van enkele nieuwe vormen van kerkelijke presentie. Het project heeft de titel gekregen van Stadskerken 2.0. Mede-uitvoerder was Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit.

De rapporten kunt u hier downloaden:

Kansen voor stadskerken? Evaluatie van pastorale innovatie (Kaski-rapport 651)

Onderzoek naar vitaliteit: kerkelijke participatie en fondswerving

In opdracht van het R.-K. Kerkgenootschap stellen wij jaarlijkse of tweejaarlijkse rapporten samen over kerkelijke participatie en fondsenwerving bij parochies.

"If you look at the number of churches closing and the number of worshipers, we think you may reasonably expect that in 2030 only 45 churches will still be open in the archdiocese of Utrecht" - Joris Kregting

Lees verder op Cruxnow.com over de ontwikkelingen op het gebied van sluitende kerken, gebaseerd op Kaski-onderzoek.

Voor de meeste recente rapporten:

Onderzoek gebedshuizen niet-christelijke geloofsgemeenschappen

In het Programma Toekomst Religieus Erfgoed wordt gepleit voor een aanpak waarin alle gebedshuizen in Nederland betrokken worden. In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoeken wij wat het toekomstperspectief is van de niet-christelijke geloofsgemeenschappen en hun gebedshuizen in Nederland.

Voor het onderzoek vindt eerst een inventarisatie plaats van alle niet-christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland plaats (moskeeën, hindoeïstische tempels, boeddhistische sangha's, joodse synagogen, afdelingen van het Humanistisch Verbond en sikh tempels). Vervolgens wordt een peiling (survey) gehouden over het huidig en toekomstig gebruik van gebedshuizen van deze niet-christelijke geloofsgemeenschappen.