Zoek in de site...

Inschrijven

Voor het collegejaar 2022-2023 gaat de inschrijving op 1 juli aanstaande open.

Je schrijft je in via het inschrijfformulier.

Je bent pas definitief ingeschreven als contractstudent, als de faculteit het verschuldigde cursusgeld heeft ontvangen. De faculteit behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren als het maximale aantal studenten voor een cursus is bereikt.

Inschrijving geeft recht op het volgen van onderwijs in het betreffende studiejaar en op het afleggen van (her)tentamen(s) in het betreffende studiejaar. De faculteit zorgt voor je aanmelding voor het college en voor het tentamen. Je hoeft je hiervoor dus niet zelf aan te melden via Osiris.

Nadat je bent ingeschreven als contractstudent, ontvang je een mail van de Radboud Universiteit waarin je wordt gevraagd om je account als (contract)student te activeren. Reageer zo spoedig mogelijk op deze mail; pas dan kun je gebruik maken van alle faciliteiten die wij je als contractstudent bieden.

Bewijs van inschrijving en campuskaart

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt je een (digitaal) bewijs van inschrijving voor de betreffende cursus(sen) toegezonden.
Daarna kun je een campuskaart aanvragen.