Zoek in de site...

Tentamen

Legitimatie

Bij deelname aan een tentamen dien je je te legitimeren met een officieel ID-document met naam en pasfoto en het bewijs van inschrijving.

Je bent verplicht de aanwijzingen van de surveillant te volgen.

Uitslag

De uitslag van schriftelijke tentamens wordt binnen vier weken bekend gemaakt. Als je geslaagd bent voor een tentamen, kun je via het STIP een certificaat aanvragen (stip@ftr.ru.nl).

De certificaten leveren tevens in principe vrijstellingen op, wanneer je besluit een van de bacheloropleidingen of een van de pre-masters binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen te volgen. Het inbrengen van onderwijscertificaten in ruil voor vrijstellingen is aan een aantal voorwaarden verbonden zoals onder meer de geldigheidsduur en het maximaal toegestane aantal te behalen studiepunten (30 EC). Je dient voor het verkrijgen van een vrijstelling ingeschreven te staan als student. Je kunt een verzoek tot vrijstelling richten aan de examencommissie van de opleiding.

Tegen betaling van € 25,00 kun je een herkansing maken. Voor een herkansing meld je je bij het Student Information Point (STIP).