Zoek in de site...

Onze opleidingen

Bachelor- en masteropleidingen

De faculteit biedt vijf bachelorprogramma's  en vijf masteropleidingen:

Major-minor-stelsel

Kenmerkend voor het onderwijs is het major-minorstelsel. Je kiest voor één discipline: filosofie, theologie, religiestudies of islamstudies. Deze discipline vormt de major en omvat 135 EC (2 jaar van de studie). Daarnaast kies je in het tweede en derde jaar twee minoren van elk 15 EC en volg je in het derde jaar de FTR minor. Daarmee kun je een eigen accent aan de studie geven. Zo kun je je afhankelijk van je keuze je vakkennis verdiepen, maar ook verbreden. Je kunt hierbij kiezen uit ruim tachtig minoren. De minorruimte kan ook gebruikt worden voor een buitenlands studieverblijf.

Intensieve begeleiding

Het onderwijs is intensief en uitdagend. Het sluit aan bij het actuele onderzoek van de wetenschappelijke staf. Een actieve studiehouding is vereist om de bachelor en master tijdig en met succes af te ronden. De intensieve begeleiding in colleges, werkgroepen, practica en individueel bij scriptie en stage, draagt bij aan het studiesucces. Het onderwijs vindt veelal plaats in kleine groepen, waarin je actief aan het werk bent en begeleid wordt door docenten. Ook heeft elke student gedurende de bachelor een eigen mentor (een docent) met wie je kunt spreken over de studievoortgang, over een eventueel buitenlandverblijf of over de beroepsmogelijkheden. Tenslotte beschikt elke opleiding over een eigen studieadviseur, bij wie je terecht kunt met studiegerelateerde problemen. De faculteit streeft ernaar om in alle bacheloropleidingen tenminste 15 contacturen per week te realiseren.

Basiskwalificatie onderwijs (BKO)

In 2009 is besloten dat iedereen die binnen de faculteit onderwijstaken verricht in het bezit moet zijn van een basiskwalificatie onderwijs (BKO). Deze verplichting geldt voor alle docenten die in vaste dienst zijn bij de faculteit. In de bijgevoegde BKO-procedure is aangegeven op welke wijze de toetsing voor en de toekenning van de basiskwalificatie plaatsvindt.

Lees meer over de Basiskwalificatie Onderwijs

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

In het onderwijs is aandacht voor de oriëntatie op de arbeidsmarkt, in de vorm van een speciale onderwijsmodule en maatschappelijke stage, maar ook via gesprekken met de studieadviseur of mentor. De masters Theologie en Religiewetenschappen hebben twee programma's die bij uitstek beroepsgericht zijn: Geestelijke Verzorging en Religie & Beleid. Elk jaar zijn er extra activiteiten voor studenten ten behoeve van de oriëntatie op de verschillende beroepsmogelijkheden. Zo zijn er panelbijeenkomsten met alumni, waarin zij vertellen over hun loopbaan. Ook is er jaarlijks een facultaire carrièredag, waar sprekers uit profit- en non-profitsectoren workshops verzorgen.

Bekijk de website van Career Service van de Faculteit FTR

Gevarieerd cursusaanbod

Als student van de Radboud Universiteit kun je bij de Faculteit FTR verschillende minoren volgen. De minorgids is te raadplegen via de studiegids.

Daarnaast ben je ook als belangstellende van buiten de universiteit van harte welkom om cursussen te volgen via het contractonderwijs.