Zoek in de site...

Islamstudies

Bij de afdeling Islamstudies wordt onderzoek gedaan naar de maatschappelijke positie van moslims en hun opvattingen over politiek en maatschappij. Moslimactivisten strijden voor een grotere en meer zichtbare rol van religie in het publieke domein. Hoe verhouden deze moslimactivisten zich tot de westerse noties van moderniteit en welke alternatieve visies ontwikkelen zij hiervoor? Deze thematiek wordt uitgewerkt naar vraagstukken met betrekking tot mensenrechten, burgerschap, gender, economie, identiteit en cultuurpolitiek. Er wordt zowel aandacht besteed aan de opvattingen van Salafisten, Moslimbroeders als aan meer liberale stromingen in de islam. Het onderzoek is gericht op zowel Europa als het Midden-Oosten. De nadruk van het onderzoek ligt op de moderne tijd maar de religieuze concepten worden eveneens vanuit de bronteksten bestudeerd.

De volgende vragen staan centraal: Welke transnationale netwerken van moslims zijn er en welke opvattingen hebben zij met betrekking tot de rol van islam in het publieke domein? Welke religieuze transformaties processen (bijvoorbeeld bekering, revival of secularisering) vinden plaats onder moslimgemeenschappen? Hoe werd in de begintijd van de islam de grenzen tussen moslims en niet-moslims gedefinieerd en hoe vindt dat nu plaats? Hoe wordt er door middel van religieuze culturele uitingen en opvattingen over gender een alternatieve opvatting over moderniteit vormgegeven?

Verwante sites: Blog Martijn de Koning

_MG_0831-klein.jpg.d-voorkeur prof. dr. Karin van Nieuwkerk
Afdelingsvoorzitter


Leeropdrachten

Onder de afdeling Islamstudies vallen de volgende leeropdrachten:

Hoogleraar Leeropdracht
prof.dr. Karin van Nieuwkerk Islamstudies

prof.dr. Henk Driessen Mediterrane Studies
in het bijzonder met betrekking tot de islam

Medewerkers

dr. Joud Alkorani is een antropoloog met een achtergrond in islamstudies. Haar onderzoek en onderwijs liggen op het snijvlak van religie en gender, migratie en transnationalisme, en het moderne Midden-Oosten.

dr. Nicolet Boekhoff-van der Voort (Formatieve periode en bronnen van de islam; Arabisch)

prof. dr. Henk Driessen doet onderzoek naar de mediterrane interpretaties van het menselijke lichaam, mannelijkheid en vrouwelijkheid, respect en zelfrespect, religie en familie, zeehavens, transmediterrane migratie en grensconflicten.

J. Jamilah, MA richt zich op het sociologische en religieuze gedrag van de Javaanse samenleving met betrekking tot het huwelijk. De studie onderzoekt de perceptie van de Javaanse samenleving over de waarde van het huwelijk in het hedendaagse Indonesië in lijn met de verhoging van het aantal echtscheidingen.

drs. Lieke de Jong (Arabisch)

dr. Martijn de Koning (Hedendaagse islam in Nederland en Europa)

dr. Roel Meijer (Politiek en moderne geschiedenis van het Midden Oosten)

prof. dr. Karin van Nieuwkerk bestudeert religieuze transformatieprocessen onder moslims in Europa en het Midden-Oosten. Naast de positie van vrouwen en religieuze cultuurpolitiek, houdt zij zich vooral bezig met bekering, vroomheid, en geloofsafvalligheid onder moslims.

Lena Richter, MA doet vergelijkend onderzoek over ongeloof in Marokko en de Marokkaanse diaspora in Europa in het kader van het Marie Sklodowska-Curie Project “MIDA”.

Dr. Nadia Sonneveld

Drs. Harald Viersen (Filosofie en intellectuele geschiedenis van de Arabische wereld)

Maria Vliek, MA is PhD-student en doet onderzoek naar de getuigenissen van ex-Moslims in Europa. Ze zich op de filosofische aspecten van getuigenissen, alsmede op de ontvangst van deze getuigenissen in een seculiere samenleving.