Zoek in de site...

Metafysica en filosofische antropologie

In de filosofische antropologie staat de vraag wat het betekent mens te zijn en in wat wij ons (eventueel) onderscheiden van de dieren, centraal. In het Nijmeegse onderzoek speelt de psychoanalyse een bepalende rol. Van uit deze optiek worden bijvoorbeeld vragen over de verhouding tussen ‘normaliteit' en pathologie, het belang van de seksualiteit (en wat dat dan betekent) behandeld.

In de metafysica gaat het om de vraag naar (de zin van) het zijn. In het Nijmeegse metafysisch onderzoek staat de hermeneutische traditie centraal. Belangrijke figuren hierbij zijn o.a. Heidegger, Gadamer en Derrida. Daarnaast wordt godsdienstfilosofisch onderzoek verricht naar de relatie tussen geloof en rede.

Beide domeinen overlappen gedeeltelijk, ten eerste omdat de mens een centrale rol speelt in het begrijpen van het zijn en, ten tweede, omdat de psychoanalyse ook vaak als een hermeneutische (d.w.z. interpretatieve) praktijk wordt beschouwd.

Het profiel van onze afdeling is pluralistisch. Wij zoeken expliciet een academische dialoog en samenwerking tussen de verschillende filosofische benaderingen die sinds de 19e eeuw op het Europese continent zijn ontstaan.

Het onderzoek van de afdeling Metafysica en filosofische antropologie is ondergebracht in het Center for Contemporary European Philosophy.

_MG_2122-klein

prof. dr. Gert-Jan van der Heiden
Afdelingsvoorzitter


Leeropdrachten

Onder de afdeling Metafysica en filosofische antropologie vallen de volgende leeropdrachten:

Hoogleraar

Leeropdracht

prof. dr. Gert-Jan van der Heiden

Metafysica

prof. dr. Philippe Van Haute

Filosofische antropologie

Medewerkers

Marc Colsen, MA onderzoekt Friedrich Nietzsches hermeneutische theorie en praxis in verband met diens gedachten over de experimentele omgang met het nihilisme.

dr. Annabelle Dufourcq (Metafysica en hedendaagse filosofie)

prof. dr. Philippe Van Haute verricht onderzoek naar de wijsgerige betekenis van de psychoanalyse in het werk van Freud en zijn leerlingen (onder andere Lacan en Klein), in het bijzonder naar Freuds ontwerp van een klinische antropologie.

prof. dr. Gert-Jan van der Heiden doet onderzoek op het gebied van de hermeneutiek, deconstructiedenken en hedendaagse ontwikkelingen in de Franse filosofie.

dr. Johan de Jong

dr. Arjen Kleinherenbrink (Hedendaagse metafysica)

dr. Katrine Smiet (Gender en diversiteit)

dr. Veronica Vasterling (Filosofische antropologie)

dr. Herman Westerink (Godsdienstfilosofie)