Zoek in de site...

Tekstuele, historische en systematische studies van jodendom en christendom

In de afdeling THS richten wij ons in ons onderzoek op de teksten, geschiedenis en de theologische inhouden van het jodendom en christendom. Als afdeling van de Faculteit der FTR gaat onze aandacht in ons onderzoek en onderwijs uit naar de religieuze opvattingen en teksten zoals die in de joodse en christelijke traditie zijn ontwikkeld en vorm gegeven. Centraal hierin staan de filosofische, historische, ethische, en spirituele studies naar hoe mensen over God spreken en hoe zij hun geloof beleven in geloofsgemeenschappen, over wat hun waarden zijn en hoe zij die in gedrag omzetten, hoe zij aan de maatschappij een bijdrage willen leveren, en hoe zij zich religieus uitdrukken in kunst en andere media. THS houdt zich bezig het bestuderen en analyseren van de ontwikkeling van het christendom en vroege jodendom, in het bijzonder de concurrerende interpretatiemodellen binnen de verschillende christelijke tradities – katholiek, orthodox en protestants – en de interacties tussen deze tradities, zowel vanuit historisch als hedendaags oogpunt.

De afdeling kan worden voorgesteld als een huis met drie onderzoekskamers, waar respectievelijk Teksten, Contexten en Concepten in Jodendom en Christendom (STCC), Christelijke Theologie (SCT) en Dominante en Dissidente Tradities in de Geschiedenis van het Christendom (SDDT) worden bestudeerd. Als onderdeel van een gezamenlijk huis van onderwijs en organisatie (d.w.z. het departement THS) verenigen de onderzoekskamers zich in hun kritisch engagement met en in de analyse van de historische ontwikkelingen van ideeën, normen en gebruiken die betrekking hebben op geloof en religieuze overtuiging. Elke kamer vertegenwoordigt echter een losstaande discipline. STCC richt zich op de productie, overdracht en interpretatie van Bijbelse teksten en gerelateerde joodse en christelijke literatuur; SCT richt zich op het systematisch en filosofisch nadenken over en heroverwegen van de centrale overtuigingen en concepten van het christendom; SDDT richt zich primair op de bronteksten en de dynamische gewaarwordingen van zowel christelijke als dissidente tradities van de late klassieke oudheid tot nu.

Onze afdeling beoogt door middel van onderzoek en onderwijs een bijdrage te leveren aan het vermogen van mensen om zich kritisch te verhouden tot een steeds complexer wordende wereld en om die wereld ook beter te kunnen begrijpen. De afdeling doet dit door hedendaagse ideeën, waarden en normen, gebruiken en gezaghebbende instanties in dialoog te plaatsen met historische, kerkelijke en cultureel diverse tradities.

prof. dr. Carly Crouch
Afdelingsvoorzitter

Leeropdrachten

Onder de afdeling Tekstuele, historische en systematische studies van jodendom en christendom vallen de volgende leeropdrachten:

Hoogleraar leeropdracht
prof. dr. C.L. Crouch Hebreeuwse Bijbel/Oude Testament en Antiek Jodendom
prof. dr. S.A.J. van Erp Edward Schillebeeckx
prof. dr. Christoph Hübenthal Systematische theologie
prof.dr. Daniela Müller Geschiedenis van het christendom
Kerkgeschiedenis en canoniek recht
prof. dr. Ellen van Wolde Bronteksten van het jodendom
Exegese Oude Testament
prof. dr. Mariecke van den Berg Feminisme en christendom

Medewerkers

dr. Gian Ackermans (Canoniek recht en geschiedenis van het rooms-katholieke christendom)

dr. Seth Bledsoe (Bijbelwetenschappen, i.h.b. Tweede Tempelperiode en wijsheidsliteratuur)

dr. Inigo Bocken (Godsdienstfilosofie en wijsgerige godsleer)

drs. Lut Callaert heeft een Master in de Bedrijfseconomie en in de Bijbelexegese; zij is redactiesecretaris van het tijdschrift Schrift en persoonlijk assistente van Ellen van Wolde.

dr. Matthijs den Dulk (Bijbelwetenschappen en vroegchristelijke literatuur)

prof. dr. Stephan van Erp – bijzondere leeropdracht Edward Schillebeeckx

dr. Joshua Furnal (Fundamentele en dogmatische theologie)

dr. Elisabeth Hense (Spiritualiteit)

prof.dr. Christoph Hübenthal doet onderzoek naar de grondslagen en de verschillende manifestaties van publieke theologie. Hij benadert deze vragen vanuit de systematische theologie en de theologische sociale ethiek.

prof.dr. Daniela Müller doet onderzoek naar de wisselwerking tussen "heterodoxie" en "orthodoxie", tussen voorschrift en praktijk, vooral in de middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd. Daarbij ligt de nadruk op de ontwarring van mythen, met name omtrent de Inquisitie.

dr. Aren Wilson-Wright (Noordwest semitische taalkunde en epigrafie)

prof. dr. Ellen van Wolde onderzoekt de Hebreeuwse Bijbel in de context van het Oude Nabije Oosten. Daarbij gaat haar aandacht vooral uit naar de denkbeelden over het begin van het universum en over God/goden, en over hoe mensen met deze denkbeelden richting geven aan hun leven.

PostDocs

Albert Kamp (Biblical Studies, KWF project fellow)

Bojana Radovanovic (History of Christianity)

Marjolaine Raguin-Barthelmebs (REI fellow, History of Christianity

Aren Wilson-Wright (REI Fellow, Biblical Studies)

Associate Researchers

Amanda Bledsoe, MA (Biblical Studies, especially Qumran Studies)

Robert Rezetko (Biblical Studies, especially Hebrew Bible and Historical Linguistics)

drs. Lut Callaert (Biblical Studies, especially Hebrew Bible)

PhD Students

Anne Siebesma, MA, Systematic Theology

Camil Staps, MA, Biblical Studies

Drs. Jurijn Timon de Vos, Systematic Theology

Gelieerde organisaties

Tijdschrift voor theologie

Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein (RUG)

Churchauthority.org

LIT Verlag