Zoek in de site...

Bestuurssecretariaat

Het bestuurssecretariaat registreert, distribueert en archiveert de bestuurlijke correspondentie. Het verzorgt ook het bestuurlijke proces in de faculteit: er worden vergaderstukken gereedgemaakt en afspraken gemaakt voor de decanen, de directeur bedrijfsvoering en de secretaris.

Het bestuurssecretariaat voert ook het secretariaat van de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV).

Het bestuurssecretariaat bevindt zich op de 15e verdieping van het Erasmusgebouw. Met vragen of opmerkingen gericht aan het faculteitsbestuur, kun je hier dagelijks terecht van 9.00 tot 17.00 uur.

Postadres
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit FTR
Postbus 9103
6500 HD  Nijmegen

Bezoekadres
Erasmusgebouw
Erasmusplein 1
Kamer E 15.32A
T: 024-3616251
Contact: bestuurssecretariaat@ftr.ru.nl