Zoek in de site...

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur leidt en beheert de faculteit en bepaalt de koers die de faculteit vaart. Dat gebeurt onder leiding van de decaan en in samenspraak met de facultaire medezeggenschap.

Bestuursleden

Heleen Murre-van den Berg

prof. dr. Heleen Murre-van den Berg
Decaan

dr. Léon de Bruin
Vicedecaan

Vacant
Directeur bedrijfsvoering

Bestuurssecretaris en student-assessor

Het faculteitsbestuur vergadert wekelijks. De student-assessor woont de vergaderingen bij als adviseur en behartigt de belangen van de studenten. De secretaris draagt zorgt voor de agenda en woont de vergaderingen eveneens met adviserende stem bij.

Jasper Uiterwaal

Annabel Dirkzwager

Jasper Uiterwaal MA
Bestuurssecretaris

Annabel Dirkzwager
Student-assessor 2021-2022

Directeuren

Voor de beleids- en besluitvorming op het gebied van onderwijs en onderzoek wordt het bestuur bijgestaan door de directeur onderzoek en de directeur onderwijs. Het bestuur vergadert tweewekelijks samen met beide directeuren.

prof. dr. Carla Rita Palmerino
Onderzoeksdirecteur

dr. Cees Leijenhorst
Onderwijsdirecteur

Contact

E: bestuurssecretariaat@ftr.ru.nl

T: 024-3616251