Zoek in de site...

Onderwijsinstituut

Het onderwijs van de faculteit is ondergebracht in één onderwijsinstituut, onder leiding van de directeur onderwijs.

Onderwijsdirecteur FFTR

De onderwijsdirecteur is verantwoordelijk voor het strategisch en operationeel management van de opleidingen binnen de faculteit. De taken van de onderwijsdirecteur betreffen:

 • onderwijstaken toedelen
 • toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs
 • verantwoordelijkheid voor de inhoud van de studiegids
 • vormgeven aan de kwaliteitszorg
 • initiatieven nemen inzake onderwijsverbetering
 • het onderwijsjaarverslag opstellen.

Voor studenten is de onderwijsdirecteur met name aanspreekbaar waar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs en de studeerbaarheid van de onderwijsprogramma's.

Onderwijsdirecteur Cees Leijenhorst

dr. Cees Leijenhorst

Onderwijsdirecteur


Opleidingscoördinatoren

De verschillende opleidingen worden gecoördineerd door een opleidingscoördinator:

Rosa Runhardt

Frank van Caspel

_MG_1495-gecropt

dr. Rosa Runhardt

Filosofie

dr. Frank van Caspel

Research master Philosophy

dr. Paul Vermeer


Theologie, Religiewetenschappen,
Islam en Arabisch

Bureau Onderwijs

Het onderwijs van de faculteit wordt ondersteund door het Bureau Onderwijs. Het onderwijsbureau is hèt aanspreekpunt voor opleidingsdirecteur en - coördinatoren, voor studenten en docenten.

Het onderwijsbureau verleent de volgende diensten:

 • studieadvisering
 • studenten (voortgangs)administratie
 • afgifte van verklaringen en overzichten
 • het international office
 • voorlichting en werving
 • secretariaat van de examencommissies
 • cursus- en tentamenroostering
 • onderwijsevaluaties en tentamensurveillance
 • ondersteuning en expertise m.b.t. Brightspace, Osiris, Syllabus.

Het onderwijsbureau bestaat uit de volgende organisatie-onderdelen: