Zoek in de site...

Stage in het Buitenland


Je kunt niet alleen studeren in het buitenland, maar ook kiezen voor een internationale stage bij een bedrijf, overheidsinstantie of universiteit. Voor een stage is geen vaststaand format, wel zijn er eisen vanuit de opleiding. Neem dus altijd contact op met de stagecoördinator van jouw opleiding, voordat je een stageplaats gaat zoeken. Of breng een bezoek aan Ignace de Haes (Career Service FTR) voor een eerste oriëntatie op de mogelijkheden.

Stage lopen kan tijdens het derde jaar van je bachelor (in de stageminor) of tijdens je master. Ook zijn er Erasmus+ beurzen beschikbaar voor buitenlandstages net na je afstuderen.

Ben je geïnteresseerd in een buitenlandstage? Maak dan in een vroeg stadium een afspraak bij het International Office FTR voor informatie over beurs- en zoekmogelijkheden en andere praktische tips.

Een stageplaats zoeken

Er zijn verschillende manieren om een stageplaats te vinden. Je kunt reageren op een vacature of zelf op zoek gaan, al dan niet in samenwerking met een docent. Ook kun je bij het International Office FTR informeren naar stageplaatsen van studenten die je voorgingen.

Daarnaast zijn er meerdere websites waar internationale stages worden aangeboden. Hieronder een eerste (en zeker niet uitputtende) selectie:

Heb je interesse om stage te lopen in (of rond) Caïro, Rabat, St. Petersburg, Rome, Athene of Istanbul, informeer dan eens bij één van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland waar onze faculteit banden mee heeft. Deze instituten zijn er om je in contact te brengen met universiteiten en overheidsorganen in het betreffende land. Ook bieden zij soms zelf onderzoeksstages en/of praktijkstages aan.

Soms is het mogelijk om een deel van je masterscriptie in het buitenland (meestal bij een gastuniversiteit) te schrijven, als je daar een begeleider vindt en je Nijmeegse scriptiebegeleider akkoord is. Dit wordt wel een onderzoeksstage genoemd. Als je hier interesse in hebt, informeer dan eens bij je begeleider naar zijn/haar internationale netwerk. Voor studenten van de Researchmaster Philosophy is een verblijf aan een Max Planck Instituut ook een optie.

Beursmogelijkheden

Als je in het kader van je opleiding minimaal twee maanden stage gaat lopen in het buitenland, kun je daarvoor een beurs aanvragen. Check op de website van het centrale International Office wat daarvoor de voorwaarden zijn: Erasmus+ beurs (binnen Europa) en Individuele Reissubsidie (IRS) (buiten Europa).

Stage na je afstuderen

Het Erasmus+ programma geeft je ook de mogelijkheid om tot maximaal 1 jaar na je afstuderen een stage in het buitenland te lopen! Dit kan een mooie opstap zijn voor een (internationale) baan, want je kunt hiermee bijzondere werkervaring opdoen en je CV verbreden. Dit is een beurs voor de periode na je afstuderen, maar let op: je moet deze wel al aanvragen in je laatste studiejaar.