Zoek in de site...

Gender & Diversity

Interdisciplinaire samenwerking

Radboud Gender & Diversity Studies verbindt onderzoekers uit verschillende disciplinaire achtergronden met verschillende perspectieven en methoden. Ons doel is om samenwerking mogelijk te maken en samen te werken aan het begrijpen van complexe hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Interdisciplinaire samenwerking zorgt voor discipline overstijgende kennis die essentieel is voor het analyseren van grote maatschappelijke problemen. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van cultuurgevoelige zorg (Medical Science, Pedagogiek en Organizational Science), de groeiende migratie en etnische diversiteit in Europa (sociale geografie, sociologie, antropologie, geschiedenis), groeiende religieuze diversiteit (Religious Studies, Theologie, Filosofie, antropologie, sociologie), de maatschappelijke acceptatie van het homohuwelijk (seksuologie, sociologie, politicologie, Cultural Studies) en de ondervertegenwoordiging van vrouwen en allochtonen in de top posities in de samenleving (bedrijfskunde, psychologie, sociologie, geschiedenis).

Radboud GDS is een samenwerking tussen bestaande en potentiële Gender & Diversity expertgroepen aan verschillende faculteiten. Het netwerk is bedoeld om onderzoekers die betrokken zijn bij het Gender & Diversity te verbinden en samenwerking te faciliteren. Iedere faculteit organiseert een Gender & Diversity expertgroep waarin gezamenlijke onderwerpen worden geanalyseerd. Bij elke faculteit is een collega het centrale aanspreekpunt, die nauw samenwerkt met de netwerk voorzitter en wetenschappelijk directeur prof. dr. Marieke van den Brink. Onderzoeksvoorstellen, onderwijs en andere activiteiten worden zichtbaar gemaakt voor het gehele netwerk.
Deelnemende faculteiten:

Mission statement

Radboud Gender & Diversity Studies is gericht op het ontwikkelen en delen van theorieën en methoden om onderzoek te doen naar constructies en percepties van de relaties tussen vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten in verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke domeinen. Een intersectioneel perspectief - de samenhang van gender met andere vormen van diversiteit, zoals etniciteit, seksuele oriëntatie, sociaal-economische status, religie, wereldbeeld en invaliditeit - wordt benadrukt. Deze sociale categorieën worden niet gezien als 'gegeven', maar aan veranderingen onderhevig door culturele, maatschappelijke en historische (machts-)processen.

Gender & Diversity Studies biedt inzicht in hoe verschil sociaal en cultureel geconstrueerd en aan verandering onderhevig is en stelt vragen naar de achtergrond en de gevolgen van het creëren van verschillen. Naast het verwerven van kennis stimuleert Radboud GDS ook de ontwikkeling van nieuwe (interdisciplinaire) onderwijsprogramma's op het gebied van gender en diversiteit op verschillende faculteiten en zet zich in voor de voortzetting van bestaande programma's.