Zoek in de site...

prof. dr. M. (Mariecke) van den Berg - FFTR/Catharina Halkesfonds

Mariecke van den Berg is met ingang van 1 september 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Feminisme en christendom op de Catharina Halkes leerstoel aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud Universiteit. De bijzondere leerstoel wordt mogelijk gemaakt door het Catharina Halkes Fonds.

In haar onderzoek zal Van den Berg zich de komende jaren richten op het verder ontwikkelen van feministische publieke theologie in de context van Europa. Hoe kan feministische theologie een actieve bijdrage leveren aan publieke debatten over religie, gender, racisme en migratie? In haar onderzoek wil Van den Berg bronnen uit de christelijke traditie in gesprek brengen met hedendaagse populaire cultuur.