Zoek in de site...

Derks, prof. dr. M.E.B. (Marjet)

Marjet Derks sprak op 23 juni 2017 haar inaugurele rede 'Sport, vervullend en vervuilend - een cultuurhistorische warming-up' uit. Ze werd benoemd als hoogleraar Sportgeschiedenis.

Marjet Derks bekleedt een voor Nederland unieke leerstoel in een vakgebied dat sterk in ontwikkeling is. Ze bestudeert de geschiedenis van sport vanuit zowel cultuur-, gender- als politiek-historisch perspectief. Naast haar onderzoek op het gebied van de sportgeschiedenis, publiceerde ze ook een groot aantal boeken en artikelen over de katholieke vrouwenbeweging en intellectuele vrouwen en hun netwerken.

Hier  kunt u een interview met Marjet Derks lezen.

foto_oratie_derks