Zoek in de site...

Gender, culture and society 2022-2023

In deze minor verdiepen de studenten zich in de maatschappelijke en culturele achtergrond van sekseverhoudingen en seksualiteit en de representaties daarvan. Wat wordt er verstaan onder mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit binnen verschillende bevolkingsgroepen en welke gevolgen heeft dit? Deze minor leert studenten om vanuit een genderperspectief kritische vragen te formuleren. De minor sluit aan bij een ruime maatschappelijke toepassing, bijvoorbeeld in het onderwijs en onderzoek, en voorlichting en beleid op het terrein van (etnische) minderheden en ontwikkelingssamenwerking.

Specificaties

Varianten: 2 (1 per semester)
Wanneer: Semester 1 en/of semester 2
Studiepunten: 20 tot 32 EC
Inschrijving: via OSIRIS inschrijven voor de minor én voor ieder vak apart!

Cursussen 2022/2023

Variant 1 - Eerste semester (20 tot 29 EC)

Cursuscode: SOW-MI-GCM-22-1

Verplichte cursussen (ieder 5 EC)

Keuzecursussen


Variant 2 - Tweede semester (20 tot 32 EC)

Cursuscode: SOW-MI-GCM-22-2

Verplichte cursussen

Keuzecursussen

* NB:  Studenten van de hoofdopleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie kunnen deze cursus niet kiezen omdat deze deel uitmaakt van het vaste curriculum.


Vragen?
Garjan Sterk, coördinator Gender & Diversity Studies
Maria Montessorigebouw (k.2.033)

Thomas van Aquinostraat 4  -  6525GD Nijmegen


www.ru.nl/genderstudies