Zoek in de site...

Gender in kunst, cultuur en geschiedenis 2022-2023

Flyer voorkant - Gender in kunst, cultuur en geschiedenisDeze minor biedt studenten de gelegenheid zich te verdiepen in de historische en culturele achtergronden van sekseverhoudingen en representaties van gender in literatuur, geschiedenis, kunst en materiële cultuur. Er wordt aandacht besteed aan de theoretische concepten sekse en gender en aan de invloed van klassieke teksten sinds de Verlichting. Vervolgens passen studenten deze begrippen zelfstandig toe op concrete cases in de thematische cursussen. Studenten worden door deze minor in staat gesteld en ná deze minor in staat geacht om: in grote lijnen de historisch gegroeide verhoudingen tussen mannen en vrouwen te beschrijven en verklaren binnen specifieke culturele contexten; representaties in literaire en historische teksten, en materiële cultuur en kunst te analyseren vanuit een genderperspectief; het huidige denken over multiculturaliteit en emancipatie te relateren aan de teksten van invloedrijke denkers en schrijvers sinds de Verlichting; de inzichten van Genderstudies op het gebied van Letteren te verbinden met andere vakgebieden.

Specificaties

Wanneer: blok 1-2, 4
Studiepunten: 15-20 ECTS

Verplichte vakken

Keuzevakken

Coördinator

Prof. dr. Liedeke Plate
Erasmusplein 1, kamer 11.21
Tel: 024 36 11 068
E-mail: liedeke.plate@ru.nl