Zoek in de site...

Expertisegebieden

Gender in de wetenschap

Documentaire 'Mevrouw de Professor'

In de documentaire 'Mevrouw de Professor' (2012) belicht het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren de positie van vrouwen op de universiteit vanuit verschillende perspectieven. Deskundigen en leden van benoemingscommissies bespreken de gender mechanismen die een rol spelen in het selectieproces van hoogleraren en vrouwelijke wetenschappers in verschillende fases van hun carrière vertellen over hun loopbaan, hun ambities en de hindernissen op weg naar de universitaire top. Ook komen maatregelen en aanbevelingen aan bod om de doorstroming van vrouwen naar hogere wetenschappelijke posities te bevorderen.

Professor Marieke van den Brink van Radboud Gender & Diversity Studies belicht hierin de systematische uitval van vrouwen in de wetenschap.

GARCIA project

Het doel van het GARCIA project is om in kaart te brengen hoe genderongelijkheid in de wetenschap wordt ge(re)produceerd in de beginfases van academische carrières – i.e. tenure track, postdoc-, en universitair docentniveau – en passende (structurele) interventies te implementeren. Het GARCIA project is onderdeel van het FP7 framework programma van de Europese Unie en wordt uitgevoerd in samenwerking met zeven Europese landen: België, IJsland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Slovenië en Zwitserland.

Lees meer over het GARCIA porject.

Seksualiteit

Improving Sexual and Reproductive Health and Rights in Bangladesh

Vanaf 2013 worden er drie verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd gericht op het verbeteren van Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) in Bangladesh. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met partners in Bangladesh.

Lees meer over de SRHR projecten.