Zoek in de site...

Hotspots en kerngroepen

Onderzoek op het gebied van Gender en Diversiteit aan de Radboud Universiteit is ondergebracht in verschillende kerngroepen die georganiseerd zijn per faculteit.

Zie hier alle gelieerde onderzoekers per faculteit.

Social Sciences: Kerngroep Gender & Diversity

Humanities: Expertisegroep Gender en Intersectionaliteit

Management Sciences: Hotspot Gender & Power in Politics and Management

Law

Medical Science