Zoek in de site...

Onderzoeksgroepen

Er zijn twee onderzoeksgroepen verbonden aan het IGS, die onderzoek uitvoeren naar sekse- en genderverschillen in hun respectievelijke veld:

Gender and Power in Politics and Management

De missie van deze groep wordt als volgt verwoord: "to contribute to a better understanding of the dynamics of power and gender in different contexts, and with this knowledge to help reduce gender inequalities in society". Meer informatie over deze onderzoeksgroep is te vinden op de webpagina van Gender and Power in Politics and Management.

Als een impressie van de werkzaamheden van deze onderzoeksgroep, geven prof. dr.Yvonne Benschop en dr. Marieke van den Brink in onderstaand filmpje aan hoe hun onderzoek heeft bijgedragen aan meer genderevenwicht onder hoge politiefunctionarissen.


Vrouwenstudies Medische Wetenschappen

Deze onderzoeksgroep richt zich op: "sekseverschillen in ziekte en gezondheid en de consequenties daarvan voor het diagnostisch proces, de behandeling en de kwaliteit van het dagelijks leven van patiënten". Meer informatie over deze onderzoeksgroep is te vinden op de webpagina van ''Gender in primary and transmural care.'

Als een impressie van de werkzaamheden van deze onderzoeksgroep, wijst het onderstaand filmpje, gemaakt in samenwerking met prof. dr. Toine Lagro-Janssen, op het belang van genderspecifieke medische wetenschappen.